دفتر فروش شرکت نانو فیلتر سارونه

دفتر فروش شرکت نانو فیلتر سارونه

مدل بهین:جلوگیری از ورود گرد و غبار، صرفه جویی در مصرف انرژی، جلوگیری از ورود حشرات، سقف دو لایه، قابل شستشو مدل اکو: جلوگیری از ورود گرد و غبار، صرفه جویی در مصرف انرژی، جلوگیری از ورود حشرات، سقف دو لایه، فیلتر نانویی و قابل شستشو، جلوگیری از ورود قارچ و باکتری مدل پلاس: جلوگیری از ورود گرد و غبار، صرفه جویی در مصرف انرژی، جلوگیری از ورود حشرات،...