پروژه اجرای انتقال هوای گرم کانال های اسپیرال در باغ تالار روشا شیراز

پروژه اجرای انتقال هوای گرم کانال های اسپیرال در باغ تالار روشا شیراز

نمونه کار طراحی و ساخت و نصب کانال اسپیرال در باغ تالار روشا - آدرس: شیراز ورودی شهر صدرا